varnost pri delu
 

Kontaktne informacije

Inženiring varstva in zdravja pri delu Adis Medič s.p.
C. Revolucije 9
4270 Jesenice

GSM: 051 – 670 – 231
TEL: 059 – 225 – 454
Fax: 059 – 225 – 553
email: info@varno-delo.com


 

naroči si RSS novice RSS Novice Varnost in zdravje pri delu

Sredi novega mesta eksplozija, 49-letnik, ki je prevažal plinsko jeklenko, hudo poškodovan

Včeraj je malo po 19. uri na Prešernovem trgu v Novem mestu odjeknila eksplozija. Kot so sporočili novomeški policisti in kriminalisti, naj bi 49-letni moški z vozilom znamke Kia ceed v prtljažniku prevažal plinsko jeklenko. Med vožnjo je nenadoma odjeknila eksplozija, vozilo pa je zagorelo in obstalo na vozišču.

Hudo poškodovani voznik je sam uspel zapustiti vozilo, nakar so ga reševalci odpeljali v novomeški Urgentni center, od tam pa kasneje tudi v UKC Ljubljana. Kot so še sporočili policisti, je bila ekplozija tako močna, da je bilo poškodovano tudi vozilo, irano v bližini, popokala pa so tudi stekla bližnje stavbe.

Požar so gasilci pogasili, policisti in kriminalisti  pa so zavarovali avtomobil in plinsko jeklenko. Danes nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin oziroma vzroka za nastanek eksplozije in požara.

vir: 24ur.comAli imate urejno vrstvo pri delu?

2011
21
SEP
Glavne novosti novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu


GLAVNE NOVOSTI NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

V Uradnem listu RS št. 43/11 je bil objavljen nov Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki bo začel veljati 3. decembra 2011. Nov zakon prinaša nekatere novosti in spremembe, kaznovalna politika se zaostruje z višjimi globami, ki so predpisane v razponu: od 2.000 do 40.000 EUR za delodajalca, od 100 do 1.000 EUR za delavca, od 500 do 1.000 EUR za samozaposleno osebo.

Podrobna predstavitev nekaterih določil, ki jih uvaja ZVZD-1:

 • v izjavi o varnosti z oceno tveganja predložiti zapisnik o posvetovanju z delavci oz. njihovimi predstavniki,
 • izjavo o varnosti z oceno tveganja objaviti na običajen način, posredovati oceno tveganja delavcem vsakič, ko se spremeni in dopolni, prav tako tudi novozaposlenim in vsem drugim navzočim na delovnem mestu in v delovnem procesu ob začetku dela,
 • omogočiti delavcu na njegovo zahtevo vpogled v veljavno izjavo o varnosti z oceno tveganja,
 • sprejeti ukrepe za zagotovitev prve pomoči delavcem in drugim navzočim osebam ter ukrepov za sodelovanje s službo nujne medicinske pomoči,
 • poskrbeti za tako ureditev delovnega mesta in opremo, ki tveganje za nasilje zmanjšata in ki omogočata dostop pomoči na ogroženo delovno mesto, na tistih delovnih mestih, kjer obstaja večja nevarnost za nasilje tretjih oseb,
 • sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev,
 • pred uporabo objekta pridobiti dokumentacijo v zvezi z nadaljnjim delom po predpisih o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih ter pisno oceniti tveganja, katerim bi delavci lahko bili izpostavljeni,
 • v uporabo dati samo delovno opremo in sredstva za delo, ki ima dokumentacijo, ki zagotavlja skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami,
 • delavcem dati v uporabo samo nevarne snovi, ki so opremljene z varnostnim listom v slovenskem jeziku in zagotoviti vse varnostne ukrepe, ki so navedeni v varnostnem listu, kadar je potrebno zagotoviti prevod varnostnega lista v jezik, ki ga delavec razume,
 • takoj obvestiti vse delavce, ki so ali bi lahko bili izpostavljeni resni in neposredni nevarnosti, o navzočem tveganju in varnostnih ukrepih,
 • ob resni, neposredni in neizogibni nevarnosti z ukrepi in navodili delavcem omogočiti, da ustavijo delo in se napotijo na varno,
 • samo v izjemnih primerih in iz utemeljenih razlogov pozove delavce na delo, ko še obstaja resna in neposredna nevarnost,
 • v izjavi o varnosti z oceno tveganja določiti načrt promocije zdravja na delovnem mestu, zanjo zagotoviti potrebna sredstva in tudi način spremljanja izvajanja promocije,
 • zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu mora izvajati izvajalec medicine dela,
 • zagotoviti zdravstvene preglede delavcem, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu,
 • obveščati delavce (tudi delavce drugega delodajalca, če so prisotni) o varnem in zdravem delu, jih seznanjati o nevarnostih v delovnem okolju, o potrebnih varnostnih ukrepih o delavcih zadolženih za izvajanje ukrepov prve pomoči in ukrepov požarnega varstva in evakuacije,
 • preverjati usposobljenost za varno delo na delovnem mestu,
 • omogočiti delavcem, da sodelujejo pri obravnavi o vseh vprašanjih, ki zadevajo zagotavljanje varnega in zdravega dela,
 • z delavci ali njihovimi predstavniki se je potrebno posvetovati o oceni tveganja ter o vsakem ukrepu, ki lahko vpliva na varnost in zdravje pri delu, o izbiri strokovnega delavca, izvajalca medicine dela in delavca za PP, delavca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, o organizaciji usposabljanja,
 • izbrati delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu in mu omogočiti način dela in pravice, ki veljajo za svet delavcev,
 • delavskega zaupnika ali svet delavcev oz. sindikat seznaniti z ugotovitvami, predlogi nadzornih organov in mu zagotoviti ustrezne oblike usposabljanja,
 • trajno hraniti dokumentacijo v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu (o meritvah v delovnem okolju, pregledih delovne opreme, pregledih OVO, usposabljanjih, zdravstvenih pregledih delavcev, nezgodah pri delu, nevarnih snoveh, ki jih uporablja,
 • delavec ne sme delati pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc (absolutna prepoved),
 • v izjavi o varnosti z oceno tveganja določiti delovna mesta na katerih delavec ne sme delati pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnostim
 • zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav tako zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj,
 • obveznost delodajalca iz zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni je odvisna od ravni varnosti in zdravja pri delu.

uredil : Adis Medic
Datum objave : Sreda, 21 September 2011 10:37

Glavne novosti novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu Glavne novosti novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu Glavne novosti novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu Glavne novosti novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu Glavne novosti novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu Glavne novosti novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu Glavne novosti novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu Glavne novosti novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu Glavne novosti novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu Glavne novosti novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu Glavne novosti novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu Glavne novosti novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu Glavne novosti novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu Glavne novosti novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu Glavne novosti novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu Glavne novosti novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu Glavne novosti novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu Glavne novosti novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu

 

◄ nazaj Celoten arhiv ►

Skupine novic :

Splošno (45)
Kronika (45)
iskanje po novicah
išči po naslovu
išči po vsebini

RSS novice